Tuesday, March 22, 2022

KalkulátorokRegisztrációs adó Ügyintézés - Személygépjármű regisztrációs adó ügyintézés - Motorkerékpár regisztrációs adó ügyintézés - Kalkulátorok Regisztrációs adó Ügyintézés - Személygépjármű regisztrációs adó ügyintézés - Motorkerékpár regisztrációs adó ügyintézés - KalkulátorokMikor kell regisztrációs Adót fizetni?
1. Mikor kell regisztrációs adót fizetni? Regisztrációs adót kell fizetni ➢ a Magyarország területén forgalomba helyezett gépjármű* után, ide értve o a gépjármű első forgalomba helyezését, o a gépjármű importálásakor, o a gépjármű Közösségen belüli beszerzésekor, o valamint a gépjármű átalakításakor történő forgalomba helyezést is, ➢ illetve, amikor egy gépjárműflotta-üzemeltető személygépkocsit ad bérbe belföldi illetőségű személynek . *A gépjármű fogalmába beleértendő a személygépkocsi, valamint a lakóautó (együtt személygépkocsi), valamint a motorkerékpár is. A regisztrációs adót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – az adózó kérelmére – határozatban állapítja meg. Ehhez az úgynevezett Regisztrációs Adó Adatlapot kitölteni és a NAV-hoz beküldeni. a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) 1. § (1) bekezdés alapján 2. Kinek kell regisztrációs adót fizetnie? Az adó alanya ➢ A tulajdonjog megszerzését igazoló okiratban új tulajdonosként szereplő természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet, vagyis az a személy, aki (amely) a forgalomba helyezést követően a törzskönyvben is, tulajdonosként lesz feltüntetve. ➢ Ha a forgalomba helyezést a gépjármű importja előzi meg, az importőr. ➢ Ha a forgalomba helyezést a gépjármű Közösségen belüli beszerzése előzi meg, az áfa fizetésre kötelezett személy. ➢ Ha a forgalomba helyezésre átalakítás miatt kerül sor, a gépjármű tulajdonosa. ➢ Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak a tulajdoni hányaduk arányában minősülnek adóalanynak. Az adó megfizetéséért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelősek. ➢ A gépjárműflotta-üzemeltető által bérbe adott személygépkocsi esetében az adó alanya minden esetben a gépjárműflotta-üzemeltető. 3. Hogyan kell kezdeményezni a regisztrációs adó megállapítását? A regisztrációs adóeljárás az adózó kérelmére indul, tehát, akinek regisztrációs adó kötelezettsége keletkezik, annak ezt be kell jelentenie a NAV-hoz. A fizetendő adót a NAV határozattal állapítja meg. 4. Hogyan lehet benyújtani az adatlapot? Az adatlapot elektronikusan és papíralapon is be lehet nyújtani. Mi elektronikus úton, ha az adózó nem köteles elektronikus kapcsolattartásra és szeretné gyorsan, akár 2 órán belül lebonyolítani a regisztrációs adó ügyintézést, akkor a www.regisztraciosadougyintezes.hu weboldalon a szükséges okmányok menüpontban található VPID adatlapot és Képviselői meghatalmazást küldje el kitöltve részünkre. Regisztrációs adó ügyintézéshez Kitöltési Útmutató: 1. Lépés: VPID szám igényléséhez szükséges formanyomtatványt illetve meghatalmazást (megtalálhatóak a szükséges okmányok menüpont alatt) kérem, hogy töltse ki és küldje vissza részünkre. 2. Mindemellett szükségünk lesz a személyes okmányok másolatára is, (személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya) kérem azoknak is mindkét oldalát mellékelve küldje el részünkre. 3. Kitöltési Útmutató: -VPID adatlap: Kérem jelölje X-el az „Új adatbejelentés" lehetőséget. Állampolgárság: HU A dokumentum végén két helyen aláírandó a kérelmező aláírásánál. -Képviselői meghatalmazás: Regisztrációs adó eljárás során teljes körű ügyintézés lehetőséget jelölje X-el, Meghatalmazott adatok: Autó Galéria Kft. 1173 Budapest Pesti út 17. Adószám: 27274695-2-42 VPID:HU0085411771) 4. Kérem, hogy az eredetiben aláírt dokumentumokat (képviselői meghatalmazás, VPID adatlap) erre a címre postai úton szíveskedjen eljuttatni a regisztrációs adó igénylés ügymenet végéig. Autó Galéria Kft. 1173 Budapest Pesti út 17. Forrás: www.nav.gov.hu
Regisztrációs adó Ügyintézés - Személygépjármű regisztrációs adó ügyintézés - Motorkerékpár regisztrációs adó ügyintézés - Mikor kell regisztrációs Adót fizetni? Dabas Regisztrációs adó Ügyintézés - Személygépjármű regisztrációs adó ügyintézés - Motorkerékpár regisztrációs adó ügyintézés - Mikor kell regisztrációs Adót fizetni? Dabas KWbfc18a96ece759a6ce963fab51d2e06a

No comments:

Post a Comment

Új Fényben Ragyogó Otthon: A felújítás utáni takarítás varázslata

Amikor egy lakás vagy ház felújításon esik át, az izgalmas, új fejezetet nyit az ember életében. Új színek, formák és lehetőségek gazdagítjá...